18:34 EDT Thứ sáu, 23/03/2018

Menu

Chủ Nhật Lễ Lá, Năm B

Chủ Nhật

Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi;

Video: Câu chuyện tấm ảnh bóng ma bên giường bệnh - Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 20/03/2018

Video

1. Đừng là những Kitô hữu dừng chân tại chỗ: Người Kitô hữu đích thực không ngừng tiến bước sau khi nhận được món quà ân sủng đầu tiên. Họ phải luôn tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm niềm hân hoan vui mừng trong Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ 12 tháng Ba tại nhà nguyện Santa Marta.

Chúa Nhật VI QN

Chúa Nhật VI QN

Lời nguyện giáo dân Chúa Nhật VI QN

Bổn Mạng Trường Giáo Lý & Việt Ngữ Thánh Don Bosco

Bổn Mạng

Trong Thánh Lễ hôm nay, hai cha và các giáo dân hiệp ý với trường Thánh Don Bosco cầu nguyện cho mọi thành viên trong trường trong qúa khứ, hiện tại, cũng như những thành viên sẽ tham gia trong tương lai. Xin ơn Chúa qua sự chuyển cầu của thánh Don Bosco ban cho trường mỗi ngày được thăng tiến hơn.

 

Giờ Lễ

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

GIỜ LỄ CUỐI TUẦN

-       Thứ Bảy: 6:00 PM (thay cho Chúa Nhật)
-       Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG

Thứ Hai – Thứ Sáu:
-       7:00 PM Kinh Mân Côi
-       7:30 PM Thánh lễ
Thứ Bảy:
-       8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu Đầu Tháng  ngay sau Thánh lễ 7:30 PM
Chúa Nhật Đầu Tháng lúc 1:10 PM dành cho các em trong Trường Thánh Don Bosco.


THÔNG TIN LIÊN LẠC

CHA CHÁNH XỨ

Fr. Nguyễn Minh Đức, O.P.
(602) 395-0421
 

CHA PHÓ XỨ

Fr. Dominic Nguyễn Trinh Quang, O.P.   (832) 774-9693