21:35 EST Thứ sáu, 23/02/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Bản Tin Hàng Tuần

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 7 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 6 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 5 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 4 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 3 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 2 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2017

Bản tin hàng tuần tháng 1 năm 2017

Giáng sinh

Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng, Lễ Giáng Sinh, Năm Mới

Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng, Lễ Giáng Sinh, Kỷ niệm Ngày Thành Hôn, Năm Mới

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 12 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 11 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 10 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 9 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2016

Bản tin hàng tuần tháng 8 năm 2016


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Giờ Lễ

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

GIỜ LỄ CUỐI TUẦN

-       Thứ Bảy: 6:00 PM (thay cho Chúa Nhật)
-       Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG

Thứ Hai – Thứ Sáu:
-       7:00 PM Kinh Mân Côi
-       7:30 PM Thánh lễ
Thứ Bảy:
-       8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu Đầu Tháng  ngay sau Thánh lễ 7:30 PM
Chúa Nhật Đầu Tháng lúc 1:10 PM dành cho các em trong Trường Thánh Don Bosco.


THÔNG TIN LIÊN LẠC

CHA CHÁNH XỨ

Fr. Nguyễn Minh Đức, O.P.
(602) 395-0421
 

CHA PHÓ XỨ

Fr. Dominic Nguyễn Trinh Quang, O.P.   (832) 774-9693